Да си на кръстопът е съдба, приемаш я или страдаш. Три империи, Персия, Русия и Отоманската, са воювали с различни средства за тази земя. Днес Табриз е сравнително модерен град, разположен на оживен кръстопът между Азия и Европа. Почти цялото население тук говори турски, но се вее ирански флаг. Изповядва шиитски ислям, но приютява християни, евреи, зороастрийци и дори бахайци. Районът има мека зима и дори прохладно лято. Милион и половина души са приели да живеят в този град, втори по величина индустриален център на и столица на източен азърбайджан. Не се усеща напрежение между младите отхвърлящи ограниченията и власта, но го има. Всички промени в този план предстоят. Шамс от Табриз – сигурно сте чели. Менторът на Мевляна Руми. В тези времена градът е бил забележителен център на различни духовни практики. Накъде е тръгнал днес Табриз, ще усетите след като го посетите. Независимо от многократните заметресения, разрушавали града през вековете, днес градът живее своя нов живот и гледа уверено напред. От северозападен Иран, за вас беше Марко Поло Табризи.