ЗА НАС


Пътят винаги е бил пречистващ. Още от номадите, които са се местили водени от вечно търсещия си дух. Движението е било винаги агент промяна. Не е ли духовността едно безспирно номадство през пресъхналите реки на материалната ни битност? Ние сме убедени, че пътуваме защото се чувстваме вселенски несъвършени и се надяваме така да открием каква е причината за тази наша слабост. Търсим изгубената  в недрата на цивилизацията ни цялост и съвършенство.

Какво всъщност продаваме ние? Почивки? Екскурзии? Пътешествия? Не. Ние продаваме емоция. Да. Продаваме един времеви отрязък човешка емоция. Нещата които продаваме оставят дълбоки и трайни следи в съзнанието и душевността на хората. Често променят светогледа им, значи и техните съдби. Ето защо  ние носим отговорност. Носим отговорност какво и как продаваме на Вас – нашите клиенти. Водейки хората на определени места, ние им предлагаме различна гледна точка към уникалното пътешествие наречено живот. Ние вярваме, че всеки човек е специален. Бидейки различен, всеки заслужава уникално третиране. Различността е красива и ни омайва сърцата, много преди да ни разделя и противопоставя.

Свикнал с ежедневието, човек тръгва на път, търсейки се в друга проекция, пробивайки малки дупчици в бетонните стени на забързаното ни време. За да открие онази непозната другост, която плашейки ни привидно, всъщност ни обогатява. Красивата различност на това, което все още не познаваме.

Елате с нас натам… зад дъгата!

19

Години

45

Уникални дестинации

4000+

Щастливиклиенти

над1000000

Незабравимимигове

Финансиране по програми на Европейският Съюз


30/07/2021 - 30/10/2021

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.101-1689
„Подкрепа чрез оборотен за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

Научете повече

30/09/2020 - 30/12/2020

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Научете повече

BG16RFOP002-2.092 -0258-C01

Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма

Научете повече

BG16RFOP002-2.095-6820

BG16RFOP002-2.095-6820 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Научете повече

BG16RFOP002-2.097-6820

BG16RFOP002-2.097-6820 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Научете повече