Финансиране по програми на Европейският Съюз


30/07/2021 - 30/10/2021

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.101-1689
„Подкрепа чрез оборотен за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

Научете повече

30/09/2020 - 30/12/2020

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Научете повече

BG16RFOP002-2.092 -0258-C01

Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма

Научете повече

BG16RFOP002-2.095-6820

BG16RFOP002-2.095-6820 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Научете повече

BG16RFOP002-2.097-6820

BG16RFOP002-2.097-6820 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Научете повече