Африкански разкази.
Основното вярване на местните е култът към предците. Въпреки, че физически ги няма, те продължават да ни наблюдават и участват в живота на племето. Те са навсякъде и виждат всичко. Могат да помогнат, но могат и да ни накажат. Да ни ощастливят или унищожат. Затова е важно да сме в добри отношения с тях, смятат местните. За връзката с предците отговаря вождът. Той съобщава каква е ролята и решението им по конкретен въпрос. Най-голям гняв у тях предизвикват кръвосмешението, убийството, самоубийството, агресията срещу някого, обиждането на вожда и магьосничеството.
В някои части на Африка, съществуват легенди и вярвания, че магьосниците съществуват и след залез слънце си устройват сборища по високите дървета. Ако попиташ дали са ги виждали, те убедено обясняват следното. Нощем те оплитат земята с невидима паяжина. Единия край на нишката те държат с ръка, а другият е прикрепен за всички врати в света. Ако някой реши по тъмно да отвори вратата и излезе навън, разклаща паяжината. Магьосниците усещат това и стават невидими, защото са част от други светове, недостъпни за нашите обичайни сетива. Ето защо, казват местните, сутрин можем да видим само разкъсана паяжина, провиснала от клоните на дърветата и дръжките на вратите. Магьосниците съществуват.