Освен, че е най-голям в , остров е и център на шаманизма. Срещнах шаман, който е член на световния им съвет, състоящ се от 15 члена. При тукашния шаманизъм най-важен е огънят. Те не се уповават на Бог, а на предците. Връзката, предсказанията, съветите и лечението ако е необходимо, се осъществяват чрез разговор на шамана с неговите предци, които от своя страна контактуват с предците на търсещия помощ. Огънят е само медиатор на тази комуникация.