И.
Реалността.
Понякога е неудобна, дори болезнена. Вече година сме под знака на световният вирус. Човешката дейност бе в много области ограничена. Напук на всичко това, в много райони където човекът намали активността си, природата процъфтя. Тя сякаш ни каза, по-добре ми е без вас, хората. Няма ли да осъзнаете какво творите? Мястото на което съм ми помага много да осмисля тези разсъждения. . 19 острова. Около 30 хиляди население концентрирано в три от тях. Тук природата е преди човека. Макар част от , този район има особен статус и свои закони. Много са ограниченията, но крайният резултат е, че животните не се страхуват от хората. Представяте ли си, ако цялата ни земя беше такава. Щяхме да гледаме на тях като на приятели, а не като обекти, за ползване. Тук водата има друг цвят – своя естествен такъв. Хумболдовото течение носи половин година богата на хранителни организми вода и сух, хладен климат. Другата половина топлото течение Ел Ниньо идвайки от Панама, определя влажния сезон и топъл климат. Само си представете, на Екватора сте, а около вас пингвини и тюлени. Днес плувах с два морски лъва. Благодаря им, че ме допуснаха в техния свят. Галапагос не трябва да се описва с думи. Идвайки тук през 1835 година и престоявайки само 5 седмици, Чарлз Дарвин е поразен от местната фауна. Основният извод до който той достига е, че природата е изградила неповторим механизъм за балансиране между видовете, а еволюцията им е резултат на средата, която обитават. Тук единствено можете да видите игуана, която се научила да се гмурка, кактус станал дърво, костенурка променила формата на корубата си за да достига високия кактус и корморан долетял тук, чийто крила са закърнели, ставайки му ненужни. Днес плувах с два морски лъва. Да, Галапагос не може да се опише с думи. Един немски психолог е развил удивителна теория. Колкото повече човек опознава себе си, толкова повече разбира заобикалящата го вселена. Не знам откъде да започне промяната, отвътре навън или обратно. Знам къде трябва да се върнем. Галапагос е олицетворение на нашата цел.