– непознатото царство. Първите данни за него са от 8 век преди Христа. Съществува до 16 век. Основано от арийски племена, то е център на култура и икономика за почти 25 века. Столиците са се меняли основно заради промяната на река Оксус/ Аму Даря/. От Кизил Кала, Топрак Кала и Аяс Кала, през Куня Ургенч/ днешен Туркменистан/ и Хива, до днешната столица Ургенч. Имена на такава област има не само в , но и в Туркменистан и дори Иран. Това говори за мащаба на тази цивилизация. И до днес местните наричат гордо себе си хорезмийци. Изповядвали са зороастризъм, като има дори една запазена кула на мълчанието, където са полагали телата на своите мъртъвци. Поздрави от Хорезм.