Стигайки брега на река Инд, Александър видял един самовглъбен йоги и го попитал: Ти кой си и какво правиш? Аз съм йоги и преживявам нищото. На свой ред монахът попитал: А ти кой си и какво правиш? Аз съм Александър Македонски и покорявам света. Всеки помислил за другия: Как може да седиш и да не правиш нищо? Какъв пропилян живот, помислил си Александър. Защо ти е да завладяваш света, помислил си монахът. Това е ненужно. Всеки разсъждавал от своята гледна точка за мирозданието. Александър се е учил от древногръцките мислители Аристотел и Платон, че разполагаме само с един живот и след това ад или рай. Затова трябва да живееш и консумираш от всичко по много. Монахът бил възпитан от култура, че ние живеем милиони пъти и няма закъде да бързаме. Че тялото е тленно, а духът ни вечен. Най-образно това е водоразделът между ната и източната цивилизация.