Кафиристан – така нарекли този район. На орду, това значи “страната на невярващите”. се наричат те от векове и са уверени, че са наследници на Александър Македонски. В началото на миналия век са били около сто хиляди от двете страни на границата между и Афганистан. За жалост са избити методично от втората страна. Останали са няколко хиляди в три долини около Читрал. Днес присъствах на тяхно погребение. Мога с увереност да кажа, че погребах и доста от своите представи за този край на света. И си създадох нови. В какво вярват невярващите? Някой ден ще разкажа за това. Още е рано.