След като миналата седмица бях в еквадорската част на амазония и срещнах местното племе Сиона, днес вече съм в национален парк , . Тук живее племето Пемон, което на местния език означава просто Хора. Тупонген наричат нас – хората с дрехи. Около 30 хиляди живеят на територия колкото Белгия. Тепуи на езикът им означава планина с плосък покрив. Такива тук има много, както и водопади. Утре ще пренощувам до Анхел, най-високия в света 939 метра. Пеони са пришълци от карибския басейн. Живеят в хармония с природата от векове. Бидейки езичници, те вярват в нейната божествена същност. Разглеждат всичко в дуалистична перспектива. Например, водата е хубаво нещо, но може и да се удавиш в нея. Имат шаман, който е мъдреца и лечителя на хората. За да станеш такъв трябва да се родиш с много духовни добродетели и след това да бъдеш обучен. Само един е избран. Пемон смятат, знанието не трябва да се дава всекиму, защото може да бъде използвано не само за добро. Мъдри хора. Моето пътешествие продължава, но Пеони са вече в сърцето ми. За вас от Канайма, Венецуела, беше Марко Поло де Боливар.