Лицата . Тази малка на брой народност се нарича Карен и населява части от Мианмар и северен . Много легенди съществуват в отговор на въпроса, защо жените им носят метални елементи около врата си. Аз ще споделя най-приятната от тях. Така те смятат себе си за много красиви. Нека им оставим правото да избират как да живеят. Снимките говорят достатъчно. Светла енергия струи от очите им и топли търсещите човешка близост. Лицата им нашепват духовна чистота. Тръгвам си от тях с надежда, че такива хора ще намерят своето място в бъдещия ни неспокоен свят. От Чанг Рай и Белия храм, специално за България под карантина. Лицата Карен. Марко Поло.