Някои наричат това място археологическата столица на Колумбия. Не защото са намерени около 600 малки и големи статуи, като се смята, че това е само малка част и останалото е под земята. Може би всичко се крие в загадката. Сан Аугустин. Когато не разбираме нещо, ние с лекота го наричаме мистика. Най-старите артефакти са датирани 33 века преди новата ера. Основните паметници са от периода 1-9 век след Христа. Големият проблем на археолозите е в отговорите на няколко въпроса, които и до днес не са намерени. Кои са тези хора? Защо са били толкова изкусни майстори в каменоделството разполагайки само с каменни сечива? В какви божества са вярвали? Къде са изчезнали след 9 век? Тези въпроси нямат прилично обяснение. Едно е сигурно, вярвали са в природата и всички нейни проявления. Създавали са каменен образ на своите въжделения. На луната, деня, нощта, плодородието, животните, човека. Мисля си, че понякога е по-добре да признаем както нашата безпомощност да разберем предците си, така и нашето незнание като отправна точка по пътя към себепознаването си. За вас от река Магдалена, централните Анди в Колумбия, беше Марко Поло де Аугустин.