Да се срещнеш с Бог без да умираш. Това умение се достига според Суфизма. Отделянето на духа от тялото е познато от дълбока древност. Група хора в средата на девети век са си поставили тази трудна цел. За това обаче са определили 20 степени на очистване. Един от тях е чрез пиене на вода. Друг чрез медитация. Материалният свят е пречка по пътя към духовния. Използват всяка свободна минута за да се вглъбят в себе си давайки си отдих от мислите и материалната битност.
Учителят е най-важен по пътя. Връзката му с ученика е подобна на тази между баща и син.
Знанията според суфизма идват от космоса. Стремежът към тях е заложен в човешката същност. За да тръгнеш по пътя е нужно отказване от семейство и дом. Нищо не бива да те отклонява в стремежа към божественото.
Суфите в Бухара са носели винаги сребърна монета от Емира. Тя им е давала право на достъп до целия град. Затова някои смятат, че са били и негови шпиони. Каквото и да кажем за бухарската школа в суфизма, една дума взима връх над всичко друго. Мълчание. Може би точно суфи мъдрец от древността е казал първи великата фраза – “Мълчанието ти разбирам, но думите ти не разбрах”. От мавзолея на великият суфи Нагжбанд край Бухара, за вас беше Марко Поло.