Суфизъм

Да се срещнеш с Бог без да умираш. Това умение се достига според Суфизма. Отделянето на духа от тялото е познато от дълбока древност. Група хора в средата на девети век са си поставили тази трудна цел. За това обаче са определили 20 степени на очистване. Един от тях е чрез пиене на вода. Друг чрез медитация. Материалният свят е пречка по пътя към духовния. Използват всяка свободна минута за да се вглъбят в себе си давайки си отдих от мислите и материалната битност.
Учителят е най-важен по пътя. Връзката му с ученика е подобна на тази между баща и син.
Знанията според суфизма идват от космоса. Стремежът към тях е заложен в човешката същност. За да тръгнеш по пътя е нужно отказване от семейство и дом. Нищо не бива да те отклонява в стремежа към божественото.
Суфите в Бухара са носели винаги сребърна монета от Емира. Тя им е давала право на достъп до целия град. Затова някои смятат, че са били и негови шпиони. Каквото и да кажем за бухарската школа в суфизма, една дума взима връх над всичко друго. Мълчание. Може би точно суфи мъдрец от древността е казал първи великата фраза - “Мълчанието ти разбирам, но думите ти не разбрах”. От мавзолея на великият суфи Нагжбанд край Бухара, за вас беше Марко Поло.


Бухара по пътя на коприната

Бухара Шариф. Святата Бухара. Изключителен център по пътя на коприната. Пресечна точка на Зороастризъм, Юдаизъм, Будизъм, Ислям. Освен религиите установили се тук през вековете, тя е един от четирите древни центъра на Суфизма. Тази надрелигиозна философия е създадена през 8-9 век. Времето е оформило четири основни школи. Първата е в днешна Турция, характерна със своите дервиши. Те достигат просветление с танц. Втората в днешен Иран, като там се достига до същото чрез пеене. Третата е в днешна Сирия и Хорезм. Там дервишите са ходели в края на керваните и с подвиквания са молели всевишния да помогне за достигане безпроблемно на целта. И четвъртата школа, Нагшбанди е в Бухара. Тук суфите и до днес достигат до Бог чрез самовглъбение. Влизат навътре в себе си, вярвайки, че божественото носи всеки от нас. Святата Бухара.