Бурятия

Байкал, Бурятия, Монголия

Байкал, Бурятия, Монголия - неразбираеми и странни. Зад завесата на видимото се крие източна мистика от висока проба, смесена с вековни шамански…


Лама Итигелов - чудото

Точно преди три години. Чудото все още е там. Заслужава си усилието са се посети. Lama Itigelov - the legend itself. Доказал на невярващите, че не…


Староверци в Бурятия

През 1654 година, руската църква решава да промени своя канон по модела на гръцката такава. Срещу това са изправят една група хора, които с цената на…


Бурятия

Срещата с уникални места е като просветление за търсещия пътешественик. Въображението му поема в неизвестна посока, погалено от цветната мистичност…