Калаши

Калашите в Пакистан

Кафиристан - така нарекли този район. На орду, това значи "страната на невярващите". Калаши се наричат те от векове и са уверени, че са наследници на…