Каракалпакстан

Аралско море

Знание, което не ни прави по-добри, е по-лошо от незнанието. Защо питам се, човечеството отказва да си научи уроците от миналото? И какво се получава…