Лама Итигелов

Лама Итигелов - чудото

Точно преди три години. Чудото все още е там. Заслужава си усилието са се посети. Lama Itigelov - the legend itself. Доказал на невярващите, че не…