Норвегия

Осло

Лица които мълчат. Тела които говорят. Един красиво различен по своя замисъл и изпълнение парк от средата на 20 век. Паноптикум на житейски ситуации.…