Ню Йорк

Ню Йорк

Лицата зад Атлантика. Голямата ябълка. Така наричат този град познавачите. Почти нищо не е останало от местните индиански племена Манахату и Канарси.…