Староверци

Староверци в Бурятия

През 1654 година, руската църква решава да промени своя канон по модела на гръцката такава. Срещу това са изправят една група хора, които с цената на…