Има градове символи. Когато говорим за разпространението на будизма в централна Азия, е мястото с което трябва да започне всеки разговор. Градът е основна спирка по пътя на будизма след 1-ви век от Индия към Китай. Тук е и мавзолеят на Хаким Ад Термези, виден суфистки философ от бухарската школа. Като прибавя и мавзолея в който са погребани дузина преки родственици на пророка Мохамед, се получава стратегически център на религиозни култове и философии. Най-южният град на бившия съветски съюз е и врата към Афганистан. По моста на дружбата войските на съюза влизат през 1980 година в южния си съсед и по същия мост след края на войната командващият войските генерал Лебед си тръгва последен. Тук винаги е било горещо, във всякакъв смисъл на думата. Днешният ден не правеше изключение. 33 градуса по Целзий и поне хиляда по скалата на моят интерес. От Термез, за вас, беше Марко Поло Ал Термези.