Разрушение и сътворение, ад и рай, тъмнина и . Философски погледнато борбата между добро и зло никога не е преставала. В нощта на 20 декември се ражда Митра – богът на светлината и космическият ред. Още преди 30 века зороастризма издига като свой основен постулат три неща: Бог е само един; негово проявление на земята е светлината и огънят изчиства старото проправяйки път на новото. Ето защо в тази най-тъмна нощ, празнува един от малкото останали немюсулмански празници – . Тогава астрономически е и най-дългата нощ. Семействата се събират заедно и прекарват времето на тъмнината обединени. На масата им винаги има нар, диня и мушмула, символизиращи заедността на отделните семена в една обвивка, както и ядки. Те не спят, а рецитират поеми от Мевляна Руми и великите персийски поети Хафес, Саади и Фердоуси. По този начин и днес хората на Иран посрещат светлината. Дали можем да се поучим от този велик народ, преживяващ тежки времена? Заедно, обединени. Какъв по-важен повод от светлината? Happy Yalda to all Iranian people.